ΕΥΔΑΠ: Τρόμος πάνω από τους Δήμους. Η περίπτωση των Βριλησσίων.

Πακτωλός κρατικών πόρων προς την Ανώνυμη Εταιρεία. Οι Δήμοι εξοφλούν την ΕΥΔΑΠ για να ιδιωτικοποιηθεί.

Τον Δεκέµβριο του 2011, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του πολίτη», µε έγγραφό της προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, διατύπωσε σειρά προτάσεων «που θα διευκόλυναν την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων πολιτών και Επιχειρήσεων». Τον Ιανουάριο του 2013, ενόψει της ανακοινωθείσας χρηματοδότησης των ΟΤΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε έγγραφό του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, επανήλθε στο ζήτηµα. Τον Απρίλιο του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ αλλάζει για τρίτη φορά σε ένα χρόνο. (Ναυτεμπορική, 23-4-2013) Αμέσως μετά, 20 Μαΐου του 2013, το «Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλει στους Δήμους της χώρας εγκύκλιο με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», (αρ. πρ. 20072), σύμφωνα με την οποία «Ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τις 30/9/2012 δύναται να εξοφληθούν στο πλαίσιο του ύψους της επιχορήγησης που έχει καθορισθεί για τον κάθε Δήμο εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες». Στις 11 Ιουλίου του 2013, ο «Συνήγορος του πολίτη», επανέρχεται και εκδίδει δελτίο τύπου «για να εκφράσει την ικανοποίησή του»(!) επειδή «το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε εγκύκλιο σε 164 Δήμους της χώρας µε την οποία δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους». Τον Οκτώβριο, πληροφορηθήκαμε ότι «Η αποπληρωμή των κρατικών οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης του ενός δισ.€» (3-10-2013 BHMA) και ακριβώς γι’ αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε δαπάνη, ύψους 162.320.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων τους προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. (Καθημερινή 3-10-2013) Στις 26 Σεπτεμβρίου (αρ. πρ. 38560) το ΥΠΕΣ, με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζει τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ καθώς και των Νομικών τους Προσώπων προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31-7-2013, μετά την αφαίρεση τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και άλλων επιβαρύνσεων κατ΄ έτος και φορέα, δηλαδή για κάθε Δήμο ξεχωριστά. Ο Δήμος Βριλησσίων εμφανίζει ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2011 ύψους 959.844,80€. Από το σύνολο των Δήμων, προκύπτει υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ποσό ύψους 149.447.102,49€. Ακολουθεί και η επίσημη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον αυτών, μετά από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε για πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ άλλο ποσό, ύψους 58.350.823,44 ευρώ, για την κάλυψη του χρεωστικού ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ του προσωπικού της εταιρείας έως και την 30/06/2013. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με εντολή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εισπράχθηκε από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ποσό ύψους 15.927.354,04 ευρώ, από ληξιπρόθεσμες οφειλές υδροληψίας της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας μέχρι την 05/8/2013. (BHMA 9-10-2013) Πώς όμως εξασφαλίστηκε με αστραπιαίο η εκταμίευση αυτού του ποσού από τους Δήμους προς την ΕΥΔΑΠ; Απλούστατα, το ΥΠΕΣ, παρακράτησε τις οφειλές των Δήμων από την θεσμοθετημένη κρατική επιχορήγηση των ΟΤΑ. Και τους απέδωσε, το «υπόλοιπο», αν αυτό επαρκούσε! Κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή, που οι τράπεζες παρακρατούν από τους πολίτες ποσοστό από τον μισθό τους, υπέρ των οφειλομένων προς αυτές, έτσι και η κυβέρνηση παρακράτησε τους πόρους της αυτοδιοίκησης υπέρ της ΕΥΔΑΠ! Αλλά δεν έφτανε μόνον αυτό. Θεσμοθετήθηκε, για την αποφυγή δημιουργίας νέων χρεών, η υποχρέωση των Δήμων να εξοφλούν άμεσα τους λογαριασμούς τους προς την ΕΥΔΑΠ, ανεξάρτητα από το πότε αυτοί εισπράττονται από τους δημότες. Έτσι, ενώ η ΕΥΔΑΠ εξοφλείται ανά μήνα, οι Δήμοι τιμολογούν ανά τρίμηνο! Κατά συνέπεια, πέραν της παρακράτησης, μειώνεται σε μια κρίσιμη περίοδο η ρευστότητά τους, καθώς, ουσιαστικά, θα προπληρώνουν την ΕΥΔΑΠ! Το γεγονός αυτό, οδήγησε στην υποχρεωτική κατάρτιση νέων συμβάσεων των Δήμων με την ΕΥΔΑΠ, για την αποπληρωμή της κατανάλωσης νερού του τελευταίου τριμήνου του 2012, ταυτόχρονα με την πληρωμή του πρώτου τριμήνου του 2014. Δηλαδή, οι δήμοι, για να «εξισορροπήσουν» τις πληρωμές τους, επί ένα τρίμηνο θα πληρώνουν διπλή εισφορά, ώστε να καλυφθεί η κατανάλωση δυο τριμήνων! Η έγκριση των όρων μιας ανάλογης σύμβασης, ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου των Βριλησσίων της 23ης Δεκεμβρίου 2013. (Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Βριλησσίων αποπληρώνει, με άλλη παράλληλη σύμβαση, χρέη προς την ΕΥΔΑΠ που δημιουργήθηκαν το 2008!) Έτσι, σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης, «Προκειμένου να διευθετηθεί η εκκρεμούσα οφειλή που προέρχεται από ανεξόφλητους λογαριασμούς ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης έτους 2013, η ΕΥΔΑΠ, διαβίβασε προς τον δήμο μας, σχέδιο σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι 19/12/2013». Σύμφωνα με τη σύμβαση: 1. Ο ΔΗΜΟΣ αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όφειλε στην ΕΥΔΑΠ, την 19/12/2013 συνολικό ποσό ύψους € 748.997,73 για οφειλές από υδροληψία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και σήμερα καθώς και τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής ποσού 22.689,77 ευρώ τις οποίες η Ε.ΥΔ.Α.Π., αποδεχόμενη το αίτημα του ΔΗΜΟΥ περί απαλλαγής του από προσαυξήσεις, λόγω της παρούσας ρύθμισης, δεν τις συμπεριλαμβάνει στο προς διακανονισμό οφειλόμενο ποσό της παρούσας σύμβασης, επιφυλασσόμενοι δε σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσης να εισπράξει και τις προσαυξήσεις. 2. Ο ΔΗΜΟΣ, έναντι της συνολικής οφειλής του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης, κατέβαλε στην ΕΥΔΑΠ, την 20/12/2013, ως προκαταβολή, το ποσόν των € 284.783,81 που αφορά τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Ιούνιο 2013 και Ιούλιο 2013. Το υπόλοιπο ποσό των € 464.213,92, που αφορά ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Αύγουστο 2013, Σεπτέμβριο 2013 και Οκτώβριο 2013, ο ΔΗΜΟΣ δεσμεύεται να το καταβάλει στην ΕΥΔΑΠ σε 3 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, παράλληλα με την καταβολή των λογαριασμών που αφορούν εκδόσεις, Νοεμβρίου 2013, Οκτωβρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα ως κάτωθι: Μέχρι 31/1/2014 καταβολή ποσού 164.560,19 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Αυγούστου 2013) και καταβολή ποσού 123.442,25 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Νοεμβρίου 2013), ήτοι σύνολο 288.002,44 ευρώ. Μέχρι 28/2/2014 καταβολή ποσού 142.282,30 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Σεπτεμβρίου 2013) και καταβολή ποσού 105.885,06 ευρώ (εκδοθέντες λογαριασμοί Δεκεμβρίου 2013), ήτοι σύνολο 248.167,36 ευρώ. Μέχρι 31/3/2014 καταβολή ποσού 157.371,43 ευρώ που αφορά την έκδοση λογαριασμών Οκτωβρίου 2013, πλέον την καταβολή του ποσού που θα αφορά τους λογαριασμούς του μηνός Ιανουαρίου 2014, όταν αυτοί εκδοθούν. 4. Σε εγγύηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3.1 της παρούσας, ο ΔΗΜΟΣ έχει καταθέσει από προηγούμενη σύμβαση εγγύηση/εγγυητική επιστολή ποσού 99.000,00 ευρώ και κατάθεση μετρητών ποσού 31.000,00 ευρώ. 5. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συμφωνείται να είναι μέχρι 31/3/2014. 6.2 Σε κάθε περίπτωση παράβασης της παρούσας από τον οφειλέτη ΔΗΜΟ, η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα, αζημίως της, να διακόψει την υδροδότηση του Δήμου, μέχρις ότου αυτός εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. και συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από την παρούσα σύμβαση και τις συμβάσεις υδροληψίας. Για τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους μήνες Ιούνιο 2013 και Ιούλιο 2013 εκδόθηκε αντίστοιχα το αριθ. 914/2013 & 915/2013 ΧΕΠ και πληρώθηκαν την 20/12/2013. Συμπέρασμα: Η αγριότητα των ασκούμενων πολιτικών οδεύει να προκαλέσει πρωτοφανείς καταστάσεις. Το ότι γέμισαν τα ταμεία μιας υπό εκποίηση εταιρείας, λόγω της μνημονιακής υποχρέωσης της κυβέρνησης να της εξασφαλίσει προνομιακά την εξόφληση όλων των απαιτήσεών της, (υπενθυμίζουμε, από την εκμετάλλευση ενός δημόσιου αγαθού), συμπαρασύρει τους υποχρηματοδοτούμενους Δήμους σε νέες συμβάσεις με την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθούν. Κατά συνέπεια, η ώρα που σε κάποιους, τουλάχιστον, δήμους, θα διακόπτεται η υδροδότηση (ή θα αυξάνονται σε δυσθεώρητο βαθμό τα δημοτικά τέλη), δεν είναι πολύ μακριά! Η πορεία της χώρας και της κοινωνίας προς το πιο οδυνηρό αδιέξοδο, συνεχίζεται. Και αυτό, οφείλουν να μην το αγνοούν κάποιοι υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες στις προσεχείς δημοτικές εκλογές...

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Μάταια οι ποιητές προσπαθούν / Να γεμίσουν το κενό / Με τους στίχους / Και τις εικόνες τους. / Το κενό επανέρχεται / Πιο άδειο από πριν / Και ζητάει / Νέο γέμισμα.

Ν. Βαλαωρίτης, Κεντρική Στοά
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter