Τι επικαλείται η δημοτική αρχή για τη συσσώρευση οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ

Τα έγγραφα που ζήτησε και παρέλαβε η ΔΡΑΣΗ από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Πριν λίγες ημέρες αναφερθήκαμε στις εξελίξεις που προέκυψαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2020, (30-12-2020), όπου αιφνιδιαστικά, ο Δήμος Βριλησσίων εμφάνισε μια υπέρογκη οφειλή προς την ΕΥΔΑΠ, για την οποία ζήτησε και έτυχε επιχορήγησης ποσού 697.811,73 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για να την αντιμετωπίσει. Στις 4 Ιανουαρίου 2021, οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΡΑΣΗΣ αιτήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων στοιχεία για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε να μας χορηγηθούν αντίγραφα της αλληλογραφίας, αφενός μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ, και αφετέρου μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής του αιτήματος επιχορήγησής του: Έγγραφα δηλαδή, όπως προβλέπεται, με βάση τα οποία «τεκμηριώνονται οι λόγοι συσσώρευσης των ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και περιγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες του Δήμου από τις οποίες θα εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμών οφειλών». Επιχειρήσαμε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε, (αφού καμία πληροφόρηση δεν παρέχεται), τι επικαλείται η διοίκηση και πώς εξηγεί τη στάση της σε μια υπόθεση που εμείς θεωρούμε ενδεικτική του τρόπου που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και η αυτοδιοίκηση ως ετεροκαθοριζόμενος «χώρος» παραπληρωματικά με αυτό. Άμεσα, μια μόλις ημέρα μετά, (5-01-2020), η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ανταποκρίθηκε και μας παρείχε τα έγγραφα που ζητήσαμε. Σε αυτά εκτίθενται οι αιτιάσεις της διοίκησης για τη δημιουργία οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ. (Για όλα φταίει η πανδημία). Εξακολουθεί, ωστόσο, να εκκρεμεί ενημέρωση προς το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με το ύψος των ποσών που εισέπραξε ο Δήμος από λογαριασμούς δημοτών στο διάστημα που δεν πλήρωνε την ΕΥΔΑΠ και η καταγραφή για το πώς αυτά δαπανήθηκαν. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε να μας γνωστοποιηθεί και η ημερομηνία επίδοσης των «τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων» της ΕΥΔΑΠ προς τον Δήμο, μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθεί η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει, ότι δηλαδή υπήρξε συνεννόηση και συμφωνία επί των διαδικασιών όλων των εμπλεκόμενων, (εξαιρουμένου βεβαίως, του δημοτικού συμβουλίου των Βριλησσίων), ώστε να αντληθεί η επιχορήγηση. (Για το ίδιο θέμα βλ. https://www.drasivrilissia.gr/Articles/Article/4035). Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ΔΡΑΣΗ δημοσιοποίησε το ζήτημα, (κοινοποιώντας αίτημά της προς τις Υπηρεσίες και στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής - τις δημοτικές παρατάξεις), για λόγους πολιτικής και ηθικής τάξης, (δηλαδή δημοκρατίας), "υποχρεούμαστε" να ενημερώσουμε για το περιεχόμενο των εγγράφων που μας χορηγήθηκαν. Να μην πράξουμε δηλαδή, ακόμη και ως αντιπολίτευση, όπως οι διοικούντες, που δεν ενημερώνουν κανέναν... Παραθέτουμε συνεπώς τα στοιχεία, κατά χρονολογική σειρά, έχει κι αυτό τη σημασία του... 1) Αίτημα του Δήμου Βριλησσίων για προσωρινή αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεών» του προς την ΕΥΔΑΠ Στις 27 Μαΐου 2020 ο Δήμος Βριλησσίων στέλνει στην ΕΥΔΑΠ «Αίτημα για προσωρινή αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων μέχρι 31.12.2020». Στο αίτημα αυτό επικαλείται την πανδημία, ειδικότερα την αναστολή λειτουργίας του ταμείου του Δήμου με φυσική παρουσία των πολιτών, τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από τον κορωνοϊό και τις παρατάσεις προθεσμιών για οφειλές μεγάλου αριθμού φορολογουμένων για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019, για να καταλήξει ότι «ήταν και εξακολουθεί να είναι η πλήρης καθίζηση των εσόδων του και η μη εξόφληση εκ μέρους της μεγάλης πλειοψηφίας των υδροληπτών των εκδοθέντων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, φαινόμενο που μετά βεβαιότητας ... θα συνεχισθεί καθ’ όλο το τρέχον έτος 2020…», με συνέπεια, ο Δήμος Βριλησσίων να «τελεί πλέον προσωρινά σε εξαιρετικά δυσχερή θέση ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της ΕΥΔΑΠ», γι’ αυτό και την καλεί να αποδεχτεί «την αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεων του έως την 31.12.2020, χωρίς την επιβολή τόκων υπερημερίας και προσαυξήσεων και χωρίς την επέλευση των έννομων συνεπειών, που ορίζει η μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ καταρτισθείσας σύμβασης, περί διακοπής υδροδότησης σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Δήμου». (1) 2) «Επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.» Στις 5 Νοεμβρίου 2020 το Υπουργείο Εσωτερικών αποφασίζει να επιχορηγήσει τους Δήμους «... για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 31η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, ... και, τέλος, για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως την 31η Οκτωβρίου 2020 από την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α’ 190) ... Για τις υποχρεώσεις προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. πρέπει: α) να τεκμηριώνονται οι λόγοι συσσώρευσης των νέων αυτών ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και β) να περιγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες του δήμου καθώς και χρονοδιάγραμμα αυτών … από τις οποίες θα εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμών οφειλών προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.». 3) Αίτημα του Δήμου προς το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών Στις 18 Νοεμβρίου 2020 ο Δήμος Βριλησσίων υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης προς το ΥΠΕΣ το οποίο (όπως προβλέπεται) υπογράφει ο Δήμαρχος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: «Υποβάλουμε αίτημα επιχορήγησης για την εξόφληση διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31/10/2020 και υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως την 31/10/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν.4635/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, συνολικού ποσού 749.076,42 €. Το εν λόγω ποσό έχει υποβληθεί, στη βάση δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ, στην κατηγορία υποχρεώσεις από δικαστικές αποφάσεις για τον μήνα αναφοράς- Ιούνιο Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.» 4) Η απόφαση επιχορήγησης των Δήμων Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 η Υπηρεσιακή Γραμματέας του ΥΠΕΣ αποφασίζει να επιχορηγήσει «με συνολικό ποσό έως 39.073.957,60 € και χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», τους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους». Ανάμεσά τους ο Δήμος ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ επιχορηγείται με 697.811,73 ευρώ. Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη (1) Ολόκληρο σχεδόν το έγγραφο - αίτημα του Δήμου Βριλησσίων προς την ΕΥΔΑΠ έχει ως εξής: «...Ένα πρωτοφανές στα χρονικά γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας έπληξε τους πάντες... η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε όχι μόνο την Ελληνική Πολιτεία αλλά και διεθνώς το σύνολο των κρατών, λόγω απειλής της ανθρώπινης ζωής, να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων από τα μέσα Μαρτίου … Μεταξύ των έκτακτων μέτρων που θέσπισε η Πολιτεία περιλαμβάνεται το αυστηρό πλαίσιο τήρησης κανόνων αποστασιοποίησης μεταξύ των πολιτών, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, το οποίο διασφαλίζεται πρωτίστως από την απαγόρευση συνωστισμού ιδίως στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και πλέγμα ρυθμίσεων για αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων- υπό ρύθμιση οφειλών, χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων έναντι του Δημοσίου και κατ’ ανάλογη εφαρμογή κι έναντι των Ο.Τ.Α. ... Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού θεσπίσθηκε η δυνατότητα περιορισμού ή διεύρυνσης των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και της πλήρους αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης… Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα ήδη από την 12.03.2020 ο Δήμος μας, προς το σκοπό της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, ανέστειλε την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία στο κατάστημα του Δημαρχείου – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά... Παράλληλα με την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20-3- 2020) εγκρίθηκαν «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», στα οποία περιλαμβάνεται και η παρεχόμενη από τη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 9 της εν λόγω ΠΝΠ δυνατότητα για απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι ήδη με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17.03.2020 είχε επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, το οποίο περαιτέρω παρατάθηκε και εξακολουθεί να ισχύει έως σήμερα μερικά ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με νομοθετήματα που εκδίδονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία καθορίζονται ειδικότερα οι επιχειρήσεις, που καταλαμβάνονται από το εν λόγω μέτρο. Εξάλλου, με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄ 55 /2020) … προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η αναστολή καταβολής χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ.) για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. ... Δεδομένου ότι κατά την παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών», είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο της ανωτέρω Απόφασης, όταν αυτή εκδοθεί, θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Υπό τις ανωτέρω έκτακτες καταστάσεις, λόγω του κινδύνου της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, καθήκον και προτεραιότητα του κάθε Δήμου, όπως και του Δήμου μας, είναι η μέριμνα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας. Εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του ταμείου του Δήμου μας με φυσική παρουσία των πολιτών από την έναρξη της επιβολής μέτρων περιορισμού διάδοσης του Covid-19 (12.03.2020), τον περιορισμό των τραπεζικών συναλλαγών και γενικά την εφαρμογή έκτακτων μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας κλπ, κατέστη αδύνατη η εξόφληση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δήμο με φυσική παρουσία, γι’ αυτό και ο Δήμος μας προέβη σε ενέργειες που προστατεύουν και διαφυλάσσουν τους δημότες-κατοίκους μας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, στηρίζουν την κοινωνία και διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού βίου, παρά τις συνεπαγόμενες αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, που ίσχυαν και ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί και οι ως άνω χορηγηθείσες νομοθετικά παρατάσεις προθεσμιών για οφειλές μεγάλου αριθμού φορολογουμένων προς το Δημόσιο και το Δήμο, συμπίπτει και η λήξη των προθεσμιών εξόφλησης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δήμο όπως η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019 καθώς και οι προθεσμίες εξόφλησης λοιπών χρηματικών καταλόγων (ενδεικτικά ενεργείς διακανονισμοί και διαδικασίες τμηματικών καταβολών δόσεων). Ειδικότερα, για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η παράταση της ημερομηνίας για την αποπληρωμή βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που λήγουν εντός της περιόδου εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. Κατά δε το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά αποφασίσθηκε να μην επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις, διότι η πανδημία του Covid19 αποτελεί έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός ανωτέρας βίας, ενώ παράλληλα λόγω μη λειτουργίας του Ταμείου του Δήμου, είναι ανέφικτη η εξόφληση των οφειλών με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Κατάστημα. Άμεση συνέπεια δε των ανωτέρω μέτρων τόσο για την αναστολή της εξυπηρέτησης των κατοίκων- υδροληπτών με φυσική παρουσία στο κατάστημα του Δημαρχείου όσο και για την παράταση των υποχρεώσεων εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών έναντι του Δήμου μας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οφειλές από κατανάλωση ύδατος, ήταν και εξακολουθεί να είναι η πλήρης καθίζηση των εσόδων του Δήμου μας και η μη εξόφληση εκ μέρους της μεγάλης πλειοψηφίας των υδροληπτών των εκδοθέντων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, φαινόμενο που μετά βεβαιότητας, από την εξέλιξη της πανδημίας και παρά τον μετριασμό των περιοριστικών μέτρων, θα συνεχισθεί καθ’ όλο το τρέχον έτος 2020, στο πλαίσιο της ανάγκης αποτροπής περαιτέρω διάδοσης, ενόψει και του ενδεχομένου δεύτερου «κύματος» της πανδημίας από το ερχόμενο Φθινόπωρο. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πανδημία του κορονοϊού αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας (“force majeure”) καθώς και αιτία απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών. Ουδεμία δε αμφιβολία χωρεί ότι η πανδημία, η οποία συνεχίζει να μαίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη αποτελεί εν προκειμένω αμφότερα τα ανωτέρω περιστατικά για τους ακόλουθους περιληπτικά λόγους: α) αποτελεί φυσικό φαινόμενο, β) δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από τον μέσο συνετό συναλλασσόμενο και γ) τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για την ανάσχεσή του είναι υποχρεωτικά και άρα αναπόφευκτα και παρ’ ότι αναγκαία, δρούν καταλυτικά για μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα δε, κατά τα άρθρα 335 και 336 ΑΚ όταν κατά την εκπλήρωσή της η παροχή είναι ολικά ή μερικά αδύνατη, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εξαιτίας της αδυναμίας του να εκπληρώσει την παροχή, αν η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός, για το οποίο δεν έχει ευθύνη. Επιπλέον το άρθρο 388 ΑΚ ορίζει ότι αν τα περιστατικά στα οποία τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το Δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι καθ’όλο το διάστημα της επιβολής των μέτρων, παρά τις σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για το Δήμο, προβήκαμε στην εξόφληση όλων των τρεχουσών οφειλών προς την Ε.ΥΔ.Α.Π., σας γνωρίζουμε ότι λόγω της επέλευσης του ως άνω περιστατικού ανωτέρας βίας, ο Δήμος μας τελεί πλέον προσωρινά σε εξαιρετικά δυσχερή θέση ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας σας, γι’αυτό και σας καλούμε, στο πλαίσιο της εξαιρετικής έως σήμερα συνεργασίας και της αδιατάρακτης συμβατικής σχέσης μεταξύ μας, να αποδεχθείτε το υποβαλλόμενο με την παρούσα επιστολή αίτημα του Δήμου μας για αναστολή των οικονομικών μας υποχρεώσεων έναντι της εταιρείας σας έως την 31.12.2020, χωρίς την επιβολή τόκων υπερημερίας και προσαυξήσεων και χωρίς την επέλευση των έννομων συνεπειών, που ορίζει η μεταξύ μας καταρτισθείσα σύμβαση, περί διακοπής υδροδότησης σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Δήμου μας, έτσι ώστε να παρασχεθεί ικανό, επαρκές κι εύλογο χρονικό διάστημα για την είσπραξη κι εκ μέρους μας των βεβαιωμένων οφειλών από κατανάλωση ύδατος (καθώς και όσων θα βεβαιωθούν εντός του έτους), προκειμένου στη συνέχεια, κι αφού θα έχει αποκατασταθεί η εισπραξιμότητα των οφειλών έναντι του Δήμου και η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου μας στον τομέα των εσόδων, να προβούμε σε αποπληρωμή της οφειλής, που θα έχει σχηματισθεί, προς την εταιρεία σας.»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Μάταια οι ποιητές προσπαθούν / Να γεμίσουν το κενό / Με τους στίχους / Και τις εικόνες τους. / Το κενό επανέρχεται / Πιο άδειο από πριν / Και ζητάει / Νέο γέμισμα.

Ν. Βαλαωρίτης, Κεντρική Στοά
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter